Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

ABB Business Center

Uppdragsgivare: AP-fastigheter genom Arcona
Uppdrag: Projektering av kontorshus för ABB i Häggvik
Omfattning: ca 26 000 m²
Tidpunkt: 2002
Kontaktperson: Peter Westin

En profilstark båge
ABB avsåg att bygga sitt nya stockholmskontor på eget industriområde i Sollentuna. I samband med totalentreprenadförfrågan, valde de att sälja fastigheten till AP Fastigheter. På så sätt gick de ifrån att vara bli byggherre till att bli hyresgäster. Arcona upphandlades som totalentreprenör för projektet och BSK Arkitekter fick arkitektuppdraget.

BSK Arkitekter utgick från det ursprungliga konceptet med den befintliga karaktäristiska bågformade fasaden. Huskroppen och stommen anpassades till delvis nya förutsättningar som framtida tillbyggnadsmöjligheter, parkeringsgarage i källaren samt hyresgästanpassat lokalprogram.

Den genomskinliga dubbelglasfasaden visar upp hela verksamheten utåt. Innanför glasfasaden på den motsatta sidan binds de olika våningsplanen ihop genom ett fullhögt atrium som skapar rymd i hela byggnaden och sammanlänkar kontorsvåningarna med en innergård och konferenslokaler i de ombyggda industrihallarna på entréplanet. Atriet utgör ett stort överskådligt gemensamt utrymme som skapar möjlighet till informella mötesplatser.

Det nya, sammanhängande konceptet manifesteras genom en stor trappa ”utanpå” kontorsvåningarna. De knallröda hisstornen ger också hela byggnaden karaktär både inifrån och utifrån.

ABB fick ett väl fungerande kontor för sin verksamhet. Med åren omvandlades byggnaden till en kontorsfastighet för fler företag än ABB. Idag är det bågformade huset en profilstark byggnad som blivit ett kännetecken utmed E4:an norrut.