Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Atrium Ljungberg

Uppdragsgivare: Atrium Ljungberg
Uppdrag: Nytt koncept och ny inredning till Atrium Ljungbergs nya huvudkontor i Sickla
Omfattning: 2100 m²
Inflytt: April 2011
Kontakt BSK Arkitekter: Ulf Mangefors

”Vi säger att vi skapar mötesplatser och attraktiva kontor. Då är det självklart oerhört viktigt att vårt eget är både genomtänkt och väl fungerande. Nu blir våra kunder inspirerade och de får nya idéer. Bättre betyg kan vi inte få.”
Micael Averborg, affärsområdeschef kontor på Atrium Ljungberg

Inredning som förändrar arbetssätt
BSK Arkitekter har hjälpt fastighetsutvecklarna Atrium Ljungberg att skapa Sveriges kanske bästa kontor, både utifrån varumärke och nya arbetsmetoder. Idag har Atrium Ljungberg ett effektivare huvudkontor med bättre samarbete och nöjdare medarbetare.

Att rita ett kontor handlar idag inte bara om att bestämma om det ska vara ett öppet kontorslandskap eller inte. Ett företag kan höja sig över mängden genom att optimera sina lokaler och därmed skapa förutsättning till större omsättning och högre lönsamhet.

I samarbetet med Atrium Ljungberg ritades inte ett enda streck i inredningen innan en grundlig analys genomförts. Dels undersöktes det nuvarande arbetssättet, dels diskuterades varumärket och vad det stod för och hur det skulle gestaltas i det nya kontoret.

BSK Arkitekter presenterade därefter ett nytt tänkande med fokus på informella mötesplatser för att öka synergierna mellan olika avdelningar. Kontoret öppnades upp helt och hållet. En affärsmässig inredning, helt utifrån arbetet med arbetssättet och varumärket designades. Redan efter en vecka märktes tydligt hur stämningen på bland medarbetarna förbättrades. Gamla invanda strukturer och hierarkier har rivits ned och ersatts med ett dynamiskt och effektivt kontor där kunskap kan flöda mellan medarbetare.

Fotograf: Per Kristiansen