Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Björkbacken trygghetsboende – Bostäder

Byggherre:  Tyresö bostäder AB
Program
:  74 lägenheter, 1-3 rok, samt ny restaurang med 90 platser
Yta
: 11000 BTA
Adress
: Dalgränd, Tyresö
År
: 2011
Kontaktperson
: Svante Bergman

Mål: Skapa en trygg, levande och inspirerande bostadsmiljö för äldre i Tyresö. Bostäderna är ritade med särskild hänsyn till äldres speciella behov för tillgänglighet, orienterbarhet, mötesplatser, service och sociala miljöer.
Koncept: Björkbackens trygghetsboende och nya restaurang på Tyresö ligger intill Tyresö Centrum och byggs i anslutning till Björkbackens äldrecentrum. Trygghetsboendet består av tre separata punkthus som är sammanbyggda i ett plan på gårdens nivå med gemensamma funktioner för de boende. Angöringen sker från Dalgränd och bottenvåningen har butiker mot gatan. Tillsammans med Björkbackens befintliga bebyggelse och den nya restaurangen skapas ett sammanhållet och stadsmässigt kvarter mot gatan och en inramad gård mot parken.