Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Boende för äldre i Ljungby

Uppdragsgivare: Ljungbyfastigheter och Ljungby kommun
Uppdrag: Ett trygghetsboende kombinerat med vård- och omsorgsboende, Inbjuden formgivningstävling
Yta: Cirka 9700 kvm
Adress: Ljungby
År: Tävling färdigställdes 2009.
Kontaktperson: Ulf Mangefors

Mål: Boende samt mötesplats för kringboende äldre och anhöriga.
Koncept: En av Ljungbys vackraste tomter, en udde i Lagan, är platsen för ett nytt bostads- och omvårdnadsprojekt. Förslaget skapar en ny mötesplats i Ljungby och erbjuder ett fantastiskt boende samtidigt som det bidrar med ett nytt rekreationsområde för alla Ljungbybor.  40 lägenheter i ett ljust vård- och omsorgsboende, där varje rum har fem olika funktioner och en miniatyrträdgård.  I trygghetsboendet finns 25 lägenheter med stora hörnbalkonger och utsikt över ån.