Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Fickuret – Bostäder

Byggherre: Arcona Lean Living
Program: 17 Radhus
Yta: 2400 BTA
Adress: Kv Fickuret, Mölbovägen- Helgestavägen, Örby
År: 2011
Kontaktpersoner: Lise-Lott Söderlund

Mål: Att arbeta med rum för flera funktioner . Sovrum kan bli allrum eller kontor för att kunna möta dagens familjers varierande behov och sammansättningar. Att tillgodose radhusens högt satta miljökrav.

Koncept: Bebyggelsen består av 17 radhus där två olika typer samlas kring en gemensam gård. Gården är körbar men bilfri och rymmer barnens lek samt möten mellan grannar. Branta tak med takfönster och burspråk med stora fönster vid matplatsen ger området en personlig och öppen karaktär. Alla entréer vetter mot gården och markeras i fasaderna med varma oranga kulörer. Skärmtak med belysning ger skydd och är inbjudande vid entréerna. Fasaderna är i övrigt slätpustade i en ljusgrå kulör och taken klädda med slät plåt i mörkgrå kulör.

Förrådsbyggnader är placerade mot radhusen mellan tomterna för att skapa skydd för insyn och en privat del av trädgården. Treplansradhusen har även en solig, möblerbar terrass på plan 2 mot trädgården. Invändigt är radhusen ljusa och rymliga. Stora fönster ger ljusa rum och bra samband mellan inne och ute. Starka rumsliga kvalitéer har också skapats genom att öppna upp mellan våningsplanen. Det ger dubbel takhöjd vid entrén och skapar goda inre samband mellan våningarna och funktionerna.

Trappan är centralt placerad och ges ett modernt uttryck med vitlackat metallraster i räcken och steg av ask. Trappan har en lätt och öppen utformning vilket också stärker sambanden mellan våningsplanen. Treplanradhusens rum på de övre planen får också en speciell karaktär av de sneda taken med takfönster. Något som kan påminna om en känsla av vindsvåning. Alla material håller hög kvalitet och samspelar med rummens utformning.

Se 3D-modell här