Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Kv Fyrmästaren – Bostäder

Uppdragsgivare: John Mattson Fastighets AB
Uppdrag: Detaljplanearbete och projektering av 130 lägenheter runt ett befintligt parkeringshus
Omfattning: ca 10 000 m²
Tidpunkt: 2008
Kontaktperson: Stina Ljungkvist

Attraktivt boende på en parkering

Området kring Larsbergs torg på Lidingö hade potential att förtätas med  fler bostäder. BSK Arkitekter fick uppdraget att ta fram förslag på lämpliga lägen att bebygga samt att projektera för nybyggnationen.

Ett gammalt parkeringshus i centrum valdes som projekt för 130 nya lägenheter. BSK Arkitekter valde att bygga bostäder både  runt parkeringshuset och på taket  byggdes två radhuslängor. Mellan radhusen bildades en gård för lek och rekreation.

Förutom nybyggnationen tog BSK Arkitekter fram en visionsplan för hela Larsberg.

En mycket nedgången och outnyttjad yta blev nya attraktiva bostäder i centrala Larsberg. Den kringliggande miljön togs tillvara på ett uppskattat sätt och centrumet fick nytt liv.

Fotograf: Max Plunger