Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Brittas backe – Bostäder

Uppdragsgivare: Alliance Fastighetsutveckling AB Brittas Backe, Vallentuna
Uppdrag: Nybyggnation av 22 parhus
Omfattning: 1 570 m² (BTA)
Tidpunkt: 2006
Kontaktperson: Svante Bergman

Radhus med utsikt
Alliance Fastighetsutveckling hade köpt en bit mark i ett befintligt villaområde i Karby och ville förtäta bebyggelsen med nya hus. Uppdraget var att ta fram en detaljplan och rita 22 nya parhus.

Den största utmaningen i projektet var att hantera den kuperade terrängen. Tomterna ligger utför en backe och då husen skulle sitta ihop med varandra var det viktigt att harmonisera nivåskillnaderna för att klara tillgängligheten.

Att de 22 husen byggdes i en sluttning ut mot en äng gav en väldigt vacker utsikt. Förskjutna huskroppar, som komponerades olika för varje hustyp, skapade dynamik i den nya bebyggelsen. Från gatan varierar genomsynen mot det omgivande landskapet vartefter man följer backen upp.

Inredningsmässig lämnades mycket öppet för att de blivande husägarna själva skulle kunna anpassa interiören efter egen smak.

Projektet gick snabbt och blev lönsamt. Både på grund av snabbheten och ett ekonomiskt tänk kring byggandet. Området blev snabbt attraktivt och husen sålde slut direkt.

Fotograf: Max Plunger

Utfördes av Grappa som fusionerades med BSK 1 Juli 2010