Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter
2011-10-24 17:48

BSK utvecklar Uppsala

Slottsfabriken vid Kungsgatan i Uppsala ska rivas och ersättas av sjuvåningshus med kontor, handel och bostäder. BSK Arkitekter har utformat förslaget som omfattar 100 000 kvadratmeter.

Ladda ner PDF om projektet här

”Slottsfabrikens tid är förbi” – Artikel i Uppsala Nya Tidning (http://www.unt.se/uppsala/slottsfabrikens-tid-ar-forbi-1500509.aspx)

2016-07-05 09:15
Nyheter Referenser

2014-11-10 15:51
Nyheter