Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter
2012-10-24 14:42

BSK Arkitekter på World in Property

Anna Bergström o Svante Bergman från BSK Arkitekter berättade idag om utvecklingsprojekt inom Stockholms campus-områden och hur KTH och Albano planerar för nytillskott av student och forskarbostäder. Läs mer här

2016-07-05 09:15
Nyheter Referenser

2014-11-10 15:51
Nyheter