Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

BSK Arkitekter utformar lokaler för OpenLab

Nya miljöer för spjutspetsutbildning

OpenLab är ett unikt samarbete mellan flera ledande lärosäten med syftet att lösa komplexa samhällsfrågor. BSK Arkitekter har fått uppdraget att utforma deras nya lokaler som, liksom utbildningen, ska vara nyskapande och anpassade för att stimulera kreativt tänkande. Läs hela pressmeddelandet