Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

BSK Arkitekter utvecklar ny stadsdel

Ett levande kvarter i Piteås hjärta
Nu står det klart att Piteå får en ny modern mötesplats som även blir ett uppseendeväckande landmärke. Det är BSK Arkitekter i samarbete med RUDA Solutions som utvecklar en ny stadsdel i Piteå med boende, handelsplats och hotell. Privatägda Skoogskoncernen, ett av Norrlands mest expansiva företag, investerar 300 MSEK.

Målet är att Piteå ska växa. Ett konkurrenskraftigt och trivsamt centrum är en förutsättning för en bra framtid i vår stad. Inte enbart för våra kommuninvånare och besökare, utan även för personer som vill etablera nya företag här eller flytta hit säger utvecklingschef Helene Röckner, Piteå Kommun.

Läs hela pressmeddelandet