Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter
2010-09-15 10:12

BSK ritar förskolan Jollen

Förskolan Jollen

Uppdragsgivare: Båtbacken
Uppdrag: Rita en ny förskola i Nor, Järvsö
Tidpunkt: 2010
Kontaktperson: Lise-lott Söderlund

Rusning till en specialritad förskola

“Vi vill inte köpa ett färdigt dagis. Vi tror att det blir bättre om vi ritar det själva.” Lars Björkbom, styrelseordförande för Båtbacken

Utgångspunkt

Båtbacken i Järvsjö är en friskola med både grund- och förskola. De ville utöka sin verksamhet och BSK Arkitekter anlitades för att rita ett förslag för en ny byggnad för förskoleverksamheten ”Jollen”.

Vanligtvis köps mindre förskolebyggnader i färdiga, standardiserade moduler. Uppdraget här var istället att ta fram ett koncept som skilde sig från den traditionella, kommunala, skolmiljön, och mer anpassa sig till barnen.

Lösning

Förslaget som BSK Arkitekter presenterade var modernt men tog avstamp i Hälsinglands klassiska arkitekturhistoria. Båtbackens personal var mycket engagerade i arbetet och kom med värdefull input om deras behov.

Tillsammans hittades flera möjligheter hur den nya byggnaden kunde förbättra och utveckla verk­samheten. Exempelvis placerades badrummen centralt då barn gillar att leka med vatten. Istället för att bara vara en nödvändig facilitet fick förskolebarnen därmed en ny lekplats.

Förskolan ritades som en hästsko för att skapa en innergård som riktades mot den närliggande skogen där barnen leker. Flera fönster i byggnaden går också ända ner till golvet så att barnen lätt kan titta ut.

Resultat

Arbetet med den nya förskolan har fått mycket medial uppmärksamhet i Hälsingland. BSK Arkitekter hjälpte Båtbackens styrelseordförande Lars Björkbom att sätta samman ett koncept med bilder och beskrivning av den nya förskolan. Det hamnade i den lokala tidningen och dagen efter hade tre ansökningar inkommit till Jollen, som alltså bara var i planeringsstadiet. Intresset har fortsatt varit väldigt stort och ansökningarna till förskolan strömmar in.

2016-07-05 09:15
Nyheter Referenser

2014-11-10 15:51
Nyheter