Kvadratsmart och Svanenmärkt Barkabystaden

Tillsammans med Veidekke arbetar vi fram ett kvarter i Barkabystaden. Betong, sten och tegel i olika utföranden kännetecknar kvarterets materialval och det säregna taklandskapet bidrar till en varierande och spännande karaktär.

 • Bostäder

Kvarteret är uppdelat i fyra byggnader (Hus A, B, C och D) med gemensamt garage. Hus A ligger i den norra avsmalnade delen av tomten och avspeglar dess form, vilket ger huset dynamisk karaktär och skapar ett resligt blickfång med sina åttavåningshöjd. Hus B, C och D bildar ett kvarter med en överbyggd gård i mitten. Under gården ligger ett gemensamt garage för ca 110 p-platser. Hus B inrymmer en förskola i gatuplan för ca 100 barn uppdelade på 6 avdelningar.

Hus B och D gestaltats som 5-vånings volymer med lätt böljande tak. Hus C som är beläget i södra delen av kvarteret, har fyra våningar för bättre solljusinsläpp på gården.

Alla byggnader uppförs i Veidekke-max system med prefabricerade badrumsmoduler.

 

hus-a-low
A
A - Hus A mitt i blickfånget

För mer information kontakta:
 
Olga Rosell
olga.rosell@bsk.se
08-601 15 12

 • Uppdragsgivare 
   Veidekke
 • Omfattning 
   8 374 m² ljus BTA
 • Tidpunkt 
   Pågående
 • Kontakt 
   Olga Rosell