Utveckling mot ett hållbart samhälle Greenhouse Labs

Vi har omvandlat en industribyggnad till en attraktiv miljö för kemiföretag genom att tillvarata platsens kvaliteter med utsikt mot Lill-Jansskogen samt placeringen mitt i KTH´s campus.

 

 • Vård
intro-5
greenhouse_labs_36

Greenhouse Labs har fått en ny entrébyggnad som skapar nyfikenhet, attraktion och identitet. För att öka kunskapsutbytet och kontakten mellan personer i hela kemikvarteret behålls en allmän korridor som passerar framför Greenhouse Labs huvudentré. Detta stråk blir en viktig mötespunkt för studenter, forskare, professorer och företagare.

Interiören hålls ihop med en genomgående färgsättning, tåliga material med industrikaraktär och synliga installationer. Ett nytt och öppet trappschakt ger rymd och identitet och blir navet i Greenhouse Labs.

 

greenhouse_labs_19
greenhouse_labs_57
greenhouse_labs_43
greenhouse_labs_10

För mer information kontakta:

Stina Ljungkvist
stina.ljungkvist@bsk.se
08-601 15 21

 • Uppdragsgivare 
   Akademiska Hus
 • Omfattning 
   1700 m²
 • Tidpunkt 
   2012
 • Kontaktperson 
   Stina Ljungkvist