Med utsikt över Stockholms inlopp Hus 13 Nacka Strand

De två stora kontorsbyggnaderna, hus 13 och 15, i Nacka Strands förkastningsbrant kommer att konverteras till totalt 470 lägenheter. BSK Arkitekter arbetar nu vidare med omvandlingen av hus 13, som tidigare inrymde Ericsson.

 • Bostäder

De flesta lägenheterna får unik utsikt över inloppet till Stockholm och Djurgården. Lägenheterna får stor variation i utformning och storlekar och kommer att attrahera många olika målgrupper och livsstilar. Genom påbyggnader för takvåningar och uteplatser utnyttjas byggnadens fantastiska läge för att åstadkomma speciella kvaliteter. Byggnaden har en rygg som följer Augustendalsvägen med fyra flyglar mot vattnet och utsikten. Byggnaden har 10 – 12 bostadsvåningar.

nacka-strand2
nacka-strand3
V
V - Visualiseringar av Top Floor AB
nacka-strand4
nacka-strand5

För mer information:
Elinor Blomberg
elinor.blomberg@bsk.se
08-601 15 24

 • Uppdragsgivare 
   Carlyle & Skanska
 • Omfattning 
   470 lgher
 • TIdpunkt 
   Pågående
 • Kontakt 
   Philip Holm