Inte bara Sveriges största passivhus Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg, RPC, invigs den 1 september. Den 12 700 m² stora anläggningen kommer att samla all högspecialiserad rättspsykiatrisk vård i Skåne och utgöra ett centrum för forskning och utbildning. Beställaren Regionservice i Skåne har tillsammans med BSK Arkitekter utformat en modern och vårdande miljö som dessutom är ett av Sveriges största passivhus.

 • Vård
rpc5
rpc4

BSK Arkitekter vann uppdraget att utforma byggnaden efter en arkitekttävling 2011. Förslaget bygger på fyra perspektiv; Mötet mellan stad och land, organisation och säkerhet, framtidens vårdmiljö och hållbar utformning. Personalens lokaler vänder sig mot staden och havet. Patienter-nas miljöer vänder sig in mot den stora innergården och ut mot de öppna fälten direkt utanför patientrummen. Byggnadens form har anpassats för att skapa optimala förutsättningar för att nå de höga hållbarhetsmålen. Som passivhus och plusenergihus producerar RPC mer energi än vad som förbrukas, delvis tack vare byggnadens arkitektur.

rpc_plan2_mindre

Rymd, ljus och natur både utanför fönster och under fötterna skapar en läkande vårdmiljö och en trygg arbetsmiljö. Vi har utvecklat arkitekturen för att byggnaden ska harmoniera väl med omgivningen där åkerlandskapet möter staden.

 


Kristina Lundberg, uppdragsansvarig på BSK Arkitekter.

BSK Arkitekter vann uppdraget att utforma byggnaden efter en arkitekttävling 2011. Förslaget bygger på fyra perspektiv; mötet mellan stad och land, organisation och säkerhet, framtidens vårdmiljö och hållbar utformning. Personalens lokaler vänder sig mot staden och havet. Patienternas miljöer vänder sig in mot den stora innergården och ut mot de öppna fälten direkt utanför patientrummen. Byggnadens form har anpassats för att skapa optimala förutsättningar för att nå de höga hållbarhetsmålen. Som passivhus och plusenergihus producerar RPC mer energi än vad som förbrukas, delvis tack vare byggnadens arkitektur. Anläggningen invigs den 1 september och tas i drift med patienternas inflyttning den 3 oktober.

rpc7
A
A - Innergården
rpc3
rpc2
rpc9
rpc8
rpc1
rpc6

För mer information kontakta:

Kristina Lundberg
kristina.lundberg@bsk.se
08-601 15 23

 • Uppdragsgivare 
   Regionservice Skåne
 • Omfattning 
   12 700 m²
 • Tidpunkt 
   Inflytt 2016
 • Kontakt 
   Anna Bergström