Intelligent logistik och patientfokus Södertälje Sjukhus

Nu förverkligas Nya Södertälje Sjukhus – en ny- och ombyggnation för dagens och framtidens vård. BSK Arkitekter har uppdraget att utveckla sjukhuset och är nu inne i den sista projekteringsfasen. Med Nya Södertälje Sjukhus fortsätter BSK Arkitekters framgångsrika satsning på vårdbyggnadssegmentet.

 • Vård
2-1-sodertalje-sjukhus-2
entre

Första etappen påbörjades hösten 2013 och i september 2014 genomfördes den första delinvigningen. En tillbyggnad intill huvudentrén, paviljonger för evakuering av vårdmottagningar, nya kulvertar, ny reservkraftsanläggning och ny sterilcentral hade då färdigställts. I samband med delinvigningen påbörjades också den största etappen av byggprojektet som innefattar bygget av en ny behandlingsbyggnad på 22 000 kvadratmeter.

Den nya behandlingsbyggnaden kommer att rymma avdelning för röntgen, mottagningscentrum, akutmottagning, intensivvård, BB-förlossning, operationsavdelning och sterilteknisk enhet. Arbetet med den nya byggnaden kommer att färdigställas sommaren 2017 och kort därefter kan det nya sjukhuset ta emot sin första patient.

Därefter startar totalrenoveringen av den nuvarande behandlingsbyggnaden, byggnad 02 som omfattar drygt 8 500 kvadratmeter. Under hösten 2018 kommer de nya och totalrenoverade vårdavdelningarna i byggnad 02 att kunna tas i bruk. Byggnationerna på sjukhusområdet kommer att pågå fram till och med hela år 2018.

huvudentre%c2%a71

För öppenvården kommer det akuta inflödet styras via akutmottagningen vid sjukhusets östra sida samtidigt som det elektiva inflödet kommer att ledas via nuvarande entré vid västra sidan av sjukhuset.  Med röntgen placerad emellan som mottagare från båda håll, kommer avstånden inom all öppenvård minimeras.  Tillgängligheten och närheten till i stort sett all öppenvård kommer bli mycket god. Samtliga behandlingsfunktioner som operation, sterilcentral, intensivvård, och BB/förlossning kommer att etableras i samma huskropp som öppenvården och röntgenavdelningen. Den nya operationsavdelningen får en utökning av antalet salar. Utrymmet för uppvakning fördubblas och placeras i direkt anslutning till operationssalarna. Den nya steriltekniska enheten kommer att ligga i nära anslutning till de nya operationssalarna vilket ökar förutsättningarna för säker och effektiv logistik kring hantering av sterilt material.

flygbild_cam6_150810-compressor
vy-fasad
recep

För mer information kontakta:

Peter Westin
peter.westin@bsk.se
08-601 15 26

 • Uppdragsgivare 
   Locum
 • Omfattning 
   38 000 m2 om- & nybyggnation
 • Tidpunkt 
   Pågående
 • Kontakt 
   Peter Westin