Gestaltad demokrati Södertälje stadshus

Vårt mål var att skapa en byggnad med tydlig identitet för Södertälje kommun som är en tillgänglig målpunkt för stadens invånare samtidigt som den möjliggör ett modernt och effektivt arbetssätt för den kommunala administrationen.

 • Kontor
demokrati
welcome
A
A - Foto av Max Plunger

Den nya byggnaden har byggts ihop med den befintliga. Hela komplex har fått ny kommunikationsstruktur med en gemensam entré. Alla funktioner samlas kring ett högt gemensamt rum. Två publika våningar innehåller funktioner som teater, konferens, restaurang och utställning. Kommunfullmäktiges sessionssal markeras i fasaden som en utskjutande kropp. Kontorsdelen organiseras i två upphöjda skepp runt det samlande rummet; generella kontorslokaler på ena sidan och stödfunktioner i en livligt gestaltad mötesdel på andra sidan. Stor vikt har lagts vid att stadshuset ska vara tillgängligt för alla.

08101713
stalje_007b
stalje_007ab
stalje_004b
stalje_003a
stalje_008b

För mer information kontakta:

Svante Bergman
svante.bergman@bsk.se
08-601 15 32

 • Uppdragsgivare 
   Södertälje kommun/Telge fast.
 • Tidpunkt 
   2008
 • Omfattning 
   C:a 18 000 kvm
 • Kontakt 
   Svante Bergman