Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Centralposthuset

Uppdragsgivare: Kungliga Byggnadsstyrelsen och Posten
Uppdrag: Renovering, omvandling och påbyggnad av Centralposthuset för Postens huvudkontor och postkontoret Stockholm 1
Omfattning: Centralposthusets ursprungliga yta samt påbyggnad för ca 800 moderna kontorsarbetsplatser
Tidpunkt: 1988-1991
Kontaktperson: Peter Westin

Varsam uppdatering av historisk byggnad

Centralposthuset i Stockholm ligger i kvarteret Blåmannen i Stockholm. Kvarteret uppfördes första gången mellan 1898 och 1904 av arkitekten Ferdinand Boberg. Därefter har flera till- och ombyggnationer skett, men i grunden är hans arkitektur i jugendstil bevarad. Huset och fasaderna är också byggnadsminnesmärkta och ansett som en av de mer kända och omtyckta byggnaderna i

BSK Arkitekter fick uppdraget att rusta den särpräglade byggnaden och dessutom bygga 800 nya moderna kontorsarbetsplatser åt Postens huvudkontor.

Den grundläggande tanken för ombyggnationen var att bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga tegelbyggnaden. Alla förändringar genomfördes i nära samarbete med Riksantikvarieämbetet.

I kvarteret fanns fyra innegårdar varav tre övertäcktes med glastak. På så sätt skapades en galleria med entréer från Mäster Samuelsgatan och Vasagatan. Dessutom skapade de två mindre innergårdarna utrymme för en restaurang för personalen. De nya kontorslokalerna byggdes ovanpå de äldre husen för att bevara de skyddade fasaderna. Interiören uppdaterades varsamt och införlivades i den befintliga stilen.

Ombyggnationen blev mycket lyckad. BSK Arkitekter klarade att uppdatera den historiska fastigheten utan att göra våld på den välkända arkitekturen.

Det framgångsrika arbetet med centralposthuset var även bidragande till att BSK Arkitekter tio år senare fick det prestigefyllda uppdraget att bygga Postens nya huvudkontor i Solna.

Statens Fastighetsverk övertog Centralposthuset från Postens pensionskassa 2004. Byggnaden inrymmer numer kontorslokaler åt Regeringskansliet.