Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter
2011-09-06 14:55

Eneby Torg – Bostäder

Byggherre:  Arcona
Program:  Omvandlingen av Eneby Torg,  centrumbebyggelsen från 70-talet ersätts av ett levande centrum innehållande bostäder, service, butiker och torghandel.
Yta: 111 bostadsrätter, 42-143 m2
Adress: Eneby Torg, Danderyd
År: 2011-2012
Kontaktperson: Therese Lundborg
Mål: Att omvandla Eneby Torg från en småskalig sliten centrumbebyggelsen från 70-talet till ett levande nutida centrum innehållande bostäder, service, butiker och torghandel
Koncept: En förbättrad angöring utformas från Enebybergsvägen, med en infartsparkering i anslutning till infart och torg. Under hela området sträcker sig ett parkeringsgarage som nås via en dubbelriktad ramp. Övrig bebyggelse kring Eneby Torg knyts samman genom ett promenad- och cykelstråk. Det kringbyggda torget utgör hjärtat i området. Omgivet av Enebybergskyrkan, den nya vårdcentralen (längs Enebybergsvägen), butiker, café och restauranger i bottenvåningarna, skapas förutsättningar för torghandel och sociala aktiviteter. Sittplatser i solen och en skulptur med vattenspel placeras på torgets södra del. Ovanför entrévåningarnas butiksplan uppförs två bostadskvarter som kringbyggda upphöjda gröna gårdar. Antal våningar är i huvudsak 3-5, och området accentueras av ett punkthus i åtta plan. Samtliga hus har indragna takvåningar, vilket lämnar plats åt generösa terrasser.

2016-07-05 09:15
Nyheter Referenser

2014-11-10 15:51
Nyheter