Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Greenhouse Labs

Uppdragsgivare:  Akademiska Hus
Uppdrag: Ombyggnad av apparathall på KTH till kemilaboratorier och kontor för nystartade kemiföretag.
Omfattning: Ca 1 700 m²
Tidpunkt: Inflyttning maj 2012
Kontaktperson: Anna Sommarström

Slumrande lokaler väcktes till liv

Kemiskolans gamla apparathall omvandlad till
inkubatorverksamhet för nya unga kemiföretag.

Kemiskolan på KTH hade en gammal apparathall som inte längre användes. Lokalen var något undangömd och efter flera diskussioner togs beslutet att den skulle byggas om till inkubator­verksamhet – en plats där nybildade kemiföretag, sprungna ur KTH:s utbildning, fick möjlighet att hyra både kontorsyta och laboratorier.

Lokalen bestod till större delen av en jättehall med plats för höga destillationskolonner. Det fanns också mycket synliga installationer och rester från den tidigare verksamheten. En viktig aspekt i ombyggnaden var också att delar av byggnaden, särskilt fasaden, var klassad som kulturhistorisk byggnad.

BSK Arkitekter både tog till vara och utnyttjade den gigantiska takhöjden i den gamla lokalen, genom att skapa ett nytt våningsplan. I entrén bevarades delar av rumsvolymen och gav en luftig rumskänsla. All befintlig interiör revs och 17 laboratorier med tillhörande kontor byggdes för uthyrning.

Interiört så valde BSK Arkitekter att bevara den råa karaktären i byggnaden och förstärka industri­känslan i både material och färgval. Exempelvis är de nya installationerna i taket synliga.

Då byggnaden tidigare legat lite undangömt så ritades också en helt ny och inbjudande entré för det nya Greenhouse Labs. Även området utanför entrén gjordes om för att öka kunskapsutbytet och kontakten mellan personer i hela kemikvarteret. Den ”korridor” som passerar genom huvudentrén fungerar som mötespunkt för studenter, forskare, professorer och företagare.

KTH har fått en helt ny verksamhet som inkubator. En stor byggnad som tidigare bara kostat pengar, har blivit en intäktskälla och även en viktig del i deras marknadsföringsarbete. En slumrande, outnyttjad lokal har blivit en symbol för framåtanda, utveckling och entreprenörskap.

Fotograf: Per Kristiansen