Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Helgessons väg – Bostäder i Nacka

Uppdragsgivare: Alliance Fastighetsutveckling AB
Uppdrag: Nybyggnation av 10 bostadsrätter och 16 hyresrätter
Omfattning: 1 560 m² (BTA)
Tidpunkt: 2000
Kontaktperson: Svante Bergman

Smarta lägenheter i vacker tallsluttning
Alliance Fastighetsutveckling köpte en tomt av Nacka Kommun med löfte om att bygga billiga och smarta bostäder. Målgruppen var i första hand rehabiliterade missbrukare. Uppdraget var att optimera byggrätten och rita 16 hyreslägenheter och även 10 helt vanliga bostadsrätter.

Två hus byggdes, det ena med hyresrätter och det andra med bostadsrätter. De två huskropparna ringar in en gemensam gård. Marken som köpts var utmanande då den dels var tallbevuxen och dels låg i en sluttning, vilket samtidigt utnyttjades på bästa vis. Flera träd bevarades för att ge närhet till naturen och den sluttande terrängen gav vackra souterrängplan. Fasaderna fick ljus puts med inslag av trä i svart och ockra. Taken är flacka med djupa takfötter.

För att utnyttja byggrätten på bästa sätt byggdes bostadsrättslägenheterna som etagelägenheter. Smala, men höga. Flera smarta lösningar fick tas till för att göra de små lägenheterna, de minsta kring 32 m², funktionella.

Projektet har varit en stor framgång. Hyresrätterna förvaltas av Nacka Kommun och har varit mycket uppskattade. De tio bostadsrätterna sålde också snabbt slut. Ett bevis på att området är attraktivt är att flera bostadshus nu har byggts runtom Helgessons väg.

Fotograf: Max Plunger

Utfördes av Grappa som fusionerades med BSK 1 Juli 2010