Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Helix

Uppdragsgivare: Locum
Hyresgäst:
SLSO
Uppdrag
: Ny anläggning för psykiatri med 90 slutna vårdplatser, öppenvård och utredningar
Omfattning:
Cirka 17 000 kvm
Adress
: Flemingsberg, Stockholm
År
: inflyttning planeras till 2012
Kontaktperson:
Anna Bergström

Mål: Att skapa en modern psykiatrisk vårdmiljö med hög säkerhet.
Koncept: En spännande projekt som kombinerar höga säkerhetskrav med behov av en ljus och modern arbets- och vårdmiljö.  Ett mål med projektet är att hålla höga säkerhetskrav samtidigt som anläggningen blir lätt att röra sig i under arbetsdagen. Detta åstadkoms bland annat genom väl separerade flöden i byggnaden, överblickbarhet och en tydlig logistik. Ett annat mål är att skapa en bra vårdmiljö genom att tillvarata platsens kvaliteter i en fantastisk hällmarkstallskog och kombinera med dagsaktuell vårdforskning (EBD) om miljöns påverkan på tillfrisknande och lugn för patienter.  Ett tredje mål för anläggningen är att sammanföra personalgrupper som idag arbetar långt ifrån varandra. För att öka kontakten och kunskapsutbytet mellan personer i hela vårdkedjan skapas ett aktivt personaltorg, ett av anläggningens viktigaste rum.