Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Ica Larsberg

Uppdragsgivare: John Mattson Fastigheter
Uppdrag: Utformning av butiksbyggnad i två plan inklusive garage med tillhörande kundparkering
Omfattning: ca 8 000 m²
Tidpunkt: 2007-2009
Kontaktperson: Stina Ljungkvist

En butik som smälter in

En ny butiksbyggnad skulle uppföras i Larsberg på Lidingö i Stockholm. Målet var att skapa en lättillgänglig butik för boende i Larsberg. Det var viktigt att byggnaden smälte in i landskapet och den befintliga bebyggelsen. BSK Arkitekter anlitades för att ta fram detaljplanen.

Huset som presenterades består av två plan. Det undre fungerar som garage för boende i den intilliggande bostadsrättsföreningen. Det övre är själva butiksplanet där största delen består av dagligvaruhandel, men även med plats för en del mindre butiker med ett tillhörande entrétorg.

För att bättre smälta in i omgivningen valdes inslag av trä och  . husets sockel och stödmurar växtbekläddes för en naturlig övergång till naturen. Nybyggnationen blev en ny länk mellan Larsbergs centrum och dalgången med Lidingöbanan och Kungsvägen.