Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Kallhällsparken

Taggar:

Uppdragsgivare: Veidekke bostad
Uppdrag: Komplettering av Kallhäll, centrumbebyggelse från 80-talet som kompletteras med fem bostadshus i park samt fyra radhus. Hus 1 innehåller även ett LSS boende bestående av 6 lägenheter
Omfattning: 144 bostadsrätter, 6 LSS-boenden och 4 radhus. 34-94 m2 12400 BTA exkl. radhusen.
Adress: Stadsparken, Kallhäll, Järfälla kommun.
Tidpunkt: 2016-2017
Kontakt: Svante Bergman och Mikael Rosenius.

Mål: Att komplettera bebyggelsen I centrala Kallhäll med fem trevliga inte allt för höga (6 våningar) hus med generösa balkonger samt med mycket grönska runt omkring. Hus i park helt enkelt. Svanen märkta.

Koncept: Befintlig parkstruktur kompletteras med de 5 husen som uppförs av infärgade betongelementfasader i lågmälda kulörer. Fönster och partier utvändigt av lackerat aluminium. Gröna sedumtak. Husen får generösa balkonger med räcken av rostfria nät. Entréerna välkomnar i form av cederträpaneler. Mellan husen anläggs markparkering samt generöst med cykelparkering, barnvagnsförråd och hus för återvinnig. På marken hittar vi generöst med planteringar där växterna också kan hitta sin väg upp efter fasaderna. Grillplats, odlingslotter och lekplats finns också. Den befintliga bebyggelsen runt om knyts samman genom nya och befintliga promenad- och cykelstråk. Som närmaste granne finner vi en förskola. Området ligger fint i parken men med närhet till Kallhälls centrum samt pendeltåg och bussar.

2016-07-05 09:15
Nyheter Referenser