Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Makaronifabriken

Uppdragsgivare: KF Fastigheter hyresgäst Nackademins gymnasium
Uppdrag: Omvandla en nedlagd Makaronifabrik till utbildningslokaler
Omfattning: Cirka 4200 kvm
Tidpunkt: Inflyttning 2000
Kontaktperson: ulf.manegefors@bsk.se

Från makaroner till kreativa lokaler

KF Fastigheter ägde en sedan länge nedlagd pastafabrik på Kvarnholmen. En vacker byggnad som tyvärr stod tom och inte användes till någonting. Nackademins gymnasium skulle överta lokalerna men för detta krävdes omfattande om- och tillbyggnation.

Utmaningen låg i att lokalen till stora delar var K-märkt. Ombyggnationen var tvungen att göras varsamt och i nära samarbete med en antikvarie. Den klassiska kvaliteten i arkitekturen skulle bevaras samtidigt som det krävdes en modern, kreativ och funktionell utbildningslokal. Att behålla öppenheten i lokalen kombinerat med fullgott brandskydd och utrymningsvägar var också en sporre.

BSK Arkitekter utnyttjade mycket av den befintliga byggnaden och har moderniserat där det behövdes. Den K-märkta trapphallens atrium har utökats och kompletterats med hiss och trappor för att ge skolan en bra logistik och ett samlande gemensamt rum.

På våningsplanen där pastapressarna tidigare stått fanns en fantastisk takhöjd och stora högt sittande fönster. Genom att placera nya installationer i ett installationsgolv ser man nu ut genom fönstren vilket skapar en öppen känsla. Samtidigt behålls den industriella känslan med en exponerad betongstomme i taket.

En ny takvåning har byggts till. Fasaden är klädd i dubbelglas vilket ger en svårslagen utsikt. Tillbyggnaden ger ett modernt tillägg till det befintliga formspråket och framhäver den vackra tegelbyggnaden.

Först och främst lyckades KF Fastigheter hyra ut en övergiven industrilokal som stått tom länge. Genom ombyggnationen fick byggnaden ett helt nytt användningsområde samtidigt som kvaliteterna från den befintliga arkitekturen bevarades.

Nackademien fick moderna och funktionella utbildningslokaler i en klassisk byggnad. Hela projektet var också oerhört kostnadseffektivt, Nackademien fick mycket för en relativt begränsad budget. När Kvarnholmen nu byggs med bostäder kommer skolan få ny skolverksamhet.

Dubbelglasfasaden på toppvåningen var en av Sveriges första.