Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter
2010-05-25 14:00

Kv Sågen nominerat till ROT-pris

Kv Sågen vid Hornstull är ett av sex nominerade projekt till Byggmästarföreningens ROT-pris 2010! ROT-priset, som instiftades av Stockholms Byggmästareförening år 1990, är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Nomineringen

“En av Stadsmuseet gulmärkt kontorsbyggnad från sent 1950-tal har byggts om och moderniserats till ett spännande färggrant kontorshus med butiker i gatuplanet. De tidigare slutna och mörka kontorsplanen är idag ljusa och effektiva. Huset är ett av relativt få hus innanför tullarna som kan erbjuda kontorslokaler med fasad mot alla väderstreck.”

Pressmeddelandet

Arkitekter: Wester+Elsner Arkitekter och BSK Arkitekter.
Byggentreprenör: Arcona och PEAB.

Kontaktperson: Hans Michaelsen

2016-07-05 09:15
Nyheter Referenser

2014-11-10 15:51
Nyheter