Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Kv Vattenfallet

Uppdragsgivare: Sveafastigheter
Uppdrag: Tomtutredning för kv Vattenfallet 2. Ombyggnad av energiföretaget Vattenfalls Nordenkontor till bostäder samt förtätning med ny bebyggelse.
Yta: Cirka 140 000 kvm bostäder varav 50 000 kvm ombyggnad
Adress: Bergslagsvägen/Råckstavägen/Jämtlandsgatan, Råcksta, Vällingby,  Stockholm
År: 2009
Kontaktperson: Linda Saarnak

Mål: En kaxig och modern urban stadsdel vars identitet bygger på tydliga historiska lager – Råcksta gårds 1700-talsstruktur, Vattenfalls 1960-talsanläggning och 2010-talets moderna parkstad.
Koncept: Förslaget, som bygger vidare på nuvarande bebyggelses ikoniska värden, är en karaktärsfull stadsdel med både urbana kvalitéer och en bevarad central park runt den historiska Råcksta gård. Stadsdelen planeras för ett varierat utbud av ljusa och luftiga bostäder och lokaler, där utsikten från de befintliga husen nyttjas maximalt. Ett nytt lokalcentrum etableras vid T-banan. Centrum aktiveras av arbetsplatser, centrumfunktioner och boendekomplement. I områdets hjärta ligger parken som en grön lunga, tydligt omgärdad av de trygga, urbana stadsgatorna.