Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Malmvägen

Uppdragsgivare: Kanal 5 i samarbete med Sollentuna kommun
Uppdrag:
Koncept och inredning
Omfattning:
200 kvm
År:
2006
Kontaktperson: Frida Wanselius

Mål: I miljonprogramshuset på Malmvägen samlas 81 nationaliteter under samma tak. Arbetslösheter är hög och kriminaliteten eskalerar. Kanal 5 i samarbete med Sollentuna Kommun startade ett projekt att bygga upp en träffpunkt för ungdomar med inriktning på konfliktslösande stödverksamhet och inspiration till utbildning. Byggprojektet genomfördes med 15 ungdomar och proffs. Projektet dokumenterades i en programserie på 10 delar kallad Malmvägen och sändes på kanal 5 under våren 2006.
Koncept: Platsen genomsyras av ett formspråk som skall skapa nyfikenhet och inspirera till människomöten. Gården omfattade ett café, en biograf, en biograf och utbildningsrum, surfstationer, ljud och bildstudio, en mindre scen, ett minibibliotek och chillout-yta samt ett gym och kontor. Inredningen och färgsättningen är komponerad så att besökarna skall ha uppsikt över de olika verksamheterna och locka till interaction. Formspråket skall spegla den mångfasetterade kulturen som samlas på Malmvägen.

Fotograf: Kanal 5