Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

MVG Galleria

Taggar:

Uppdragsgivare: MOFAB
Uppdrag: Kommersiell utveckling
Omfattning: 5000 m²
Slutfört: Mars 2012
Kontakt BSK Arkitekter:Ulf Mangefors

”BSK Arkitekter har bidragit till den kommersiella utvecklingen av MVG Galleria och av Umeås stadskärna. Från att lösa en svår vakans, har projektet utvecklats genom att skapa värde med en strategisk omvandling av fastighetens struktur och användning.”
Håkan Ruda, Uthyrningsansvarig RUDA AB

Upplivande galleria
MVG är en galleria mitt i Umeås stadskärna. När grannfastigheten blev ledig fick BSK Arkitekter uppdraget att på bästa sätt anpassa den för nya hyresgäster. Förslaget blev att bygga om lokalen för uthyrning till flera mindre butiker och att koppla ihop med den befintliga gallerian. Ett nytt torg och en helt ny entré ritades som binder samman den nya och gamla delen.

Med BSKs lösning växer MVG Galleria därmed med ca 5 000 m² och tio nya butiker. Värdet på den vakanta fastigheten har ökat i och med att fastighetsägaren får fler hyresgäster. Byggnationen är nu igång och uthyrning pågår, där flera välkända varumärken har tackat ja. I ett större perspektiv innebär MVG:s satsning också en mer levande stadskärna i Umeå. Både kommunen och kringliggande handelsplatser är därför positiva till utvecklingen.