BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter
2011-08-31 13:25

“nya Humanisten” i Göteborg

Parallellt uppdrag om ”nya Humanisten” i Göteborg
BSK Arkitekter har tillsammans med tre Göteborgskontor bjudits in för att utarbeta förslag till en ny byggnad för humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet. Byggnaden ska ligga i Näckrosparken och vara placerad i anslutning till de nuvarande ”Humanisten” och ”Språkskrapan”. Fakulteten har 560 anställda och 11 000 studenter berörs. Byggnaden kommer [...]

2014-11-10 15:51
Nyheter