BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Om BSK

BSK Arkitekter har funnits i ca 50 år och har drygt 50 medarbetare. Vi arbetar med utformning av städer, byggnader och inredning. Uppdragen är främst kontor, bostäder, högre utbildning, vårdbyggnader och handel. Vi förenar en stark konceptuell och innovativ inriktning med gedigen byggnadsteknisk kunskap, samt en lång erfarenhet av att leda komplexa projekteringsprocesser. Inredningsuppdragen syftar särskilt till att utforma personliga och varumärkesbyggande miljöer. BSK Arkitekter ingår som strategisk resurs i Arcona-koncernen, som utvecklar fastigheter och genomför byggnadsprojekt.

BSK Arkitekter har utvecklat ett arbetssätt med integrerade processer i fastighetsutveckling och byggande som verkar för en utvecklad arkitektroll, där arkitektens generalistkompetens får en modern tillämpning med ökat inflytande. Vårt förhållningssätt bygger på drivkraften att ständigt överraska, involvera våra kunder i arbetet och skapa affärsnytta för dem i deras verklighet.

Varje uppdrag ger oss nya erfarenheter och kunskaper, nya roller och nya relationer i branschen. Hos BSK Arkitekter uppmuntras och förutsätts alla medarbetare bidra till företagets framgång genom att ständigt utveckla sin talang, spetskompetens och konceptuella styrka men också genom att utveckla kommunikation och kunskapsspridning internt och ut mot vår marknad. För att möjliggöra detta eftersträvas en utvecklingsdriven, öppen och respektfull kultur både mellan medarbetare och mellan oss och våra kunder.

Vi håller en hög fart, kolliderar ibland med gamla uppfattningar, men har mycket roligt på vägen fram till det färdiga resultatet. Målet är att driva utvecklingen framåt med varje uppdrag, alltid med högsta ambition, attityd, mod och humor. Vill du veta mer om oss eller diskutera ett spännande projekt hittar du våra medarbetare under fliken kontakt. Du kan också kontakta:

VD Stina Ljungkvist
Telefon: 08-601 15 21
E-post: stina.ljungkvist@bsk.se