Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Polishus Kronoberg

Uppdragsgivare: Rikspolisstyrelsen och Byggnadsstyrelsen
Uppdrag: Anpassning och ombyggnad av befintliga byggnader samt projektering av det nya polishuset
Omfattning: Kvarteret Kronoberg
Tidpunkt: 1973-1976
Kontaktperson: Peter Westin

Polishus som utvecklas med framtiden
Polishuset i Kronobergskvarteret på Kungsholmen i Stockholm var ett av BSK Arkitekters första stora uppdrag. Det handlade om ett gigantiskt projekt som omfattade ett helt kvarter. Flera olika polis- och rättsmyndigheter skulle samlas: Rikspolisstyrelsen, Stockholmspolisen, åklagare och tingsrätt samt det allmänna häktet

Sammansättningen av de olika lokalerna och dess funktioner var mycket komplex. En viktig utgångspunkt var också att byggnaderna måste ha en inbyggd flexibilitet för att kunna anpassas när nya behov och verksamheter uppstod.

De stora polishusen kom att innefatta flera olika slags lokaler. Förutom kontorslokaler inrymmer de restauranger, verkstäder, laboratorier, datalokaler, undervisningsrum, häkteslokaler samt en motions- och simhall.

Stor vikt och omsorg lades på planeringsarbetet och projekteringsprocessen. De nya lokalerna var tvungna att klara av såväl dåtiden som nya, ännu okända, verksamheter. Därför var det viktigt att lämna utrymme för både omdisponeringar och ombyggnationer.

Området kring Kronoberg följer inte övriga Kungsholmens regelbundna byggnader och raka kvarter. Grönområden och byggnader följer helt enkelt inte kvartersgränserna. BSK Arkitekter valde därför att anpassa sig till områdets tema för att få det att ”spela med” i den kringliggande bebyggelsen.

Polishuset är en av Stockholms mer kända byggnader och är fortfarande i stor utsträckning bevarat i sin ursprungliga form. Under åren har flera ombyggnationer och omdisponering skett vilket visar att den planerade förändringsfunktionen fungerat väl. Trots dessa förändringar har dock husets visuella stil inte påverkats. Något som visar på en stark och tydlig arkitektur.