Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Postens huvudkontor – Thinktank

Uppdragsgivare: Postfastigheter och AP-Fastigheter genom Arcona
Uppdrag: Nytt huvudkontor för Posten AB
Omfattning: Ca 60 000 kvm
Adress: Tomteboda i Solna
Färdigställt: 2003
Kontaktperson:
Lise-Lott Söderlund

BSK Arkitekter vann en inbjuden internationell arkitekttävling i maj 2000. Tävlingsarbetet utfördes som en bred process med flera olika kompetenser. En  grupp yngre arkitekter på kontoret blev tongivande och valde ett analytiskt arbetssätt med diagram och 3D-modeller. Ett tydligt och starkt koncept formulerades. Detta har kunnat utvecklas och förfinas genom hela processen fram till färdig byggnad.

Byggnaden är utförd som en samlad volym längs sluttningen på en kulle mellan Tomteboda postterminal och f d polishögskolan. En förenande, transparent markvåning följer kullens topografi. Alla arbetsplatser finns i en upplyft behållare. Kontorsplanen består av två parallella skepp med ett mellanliggande atrium. I detta finns trappor och spänger för kontorsplanens kommunikation, samt kokonger för mötesrum.

Foto: Fabio Galli och BSK Arkitekter