Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Propellerhead

Uppdragsgivare: Propellerhead Software
Uppdrag: Nytt koncept och ny inredning
Omfattning: 1100 m² för 60 arbetsplatser
Tidpunkt: 2009
Kontaktperson: Ulf Mangefors

Ett rockigt kontor med fransk bistro
Propellerhead är ett ungt företag som tagit sig till en position som en av världens ledande tillverkare av musikprogramvara. Medarbetarna kännetecknas av ett gemensamt data- och musikintresse. De drivs av en rockig underdog-mentalitet, men ville samtidigt satsa vidare och utveckla företaget med hjälp av ett nytt kontor. BSK Arkitekter anlitades för att utforma en plats där olika arbetsteam kunde samarbeta sömlöst, och inredningen samtidigt avspeglade den råa, rockiga identiteten.

Den nya lokalens råa bas behölls. Sladdar och installationer hölls synliga. I hela inredningen åter­kommer musikreferenser och de flesta möbler specialritades med detaljer från musikbranschen. Entrén gjordes om till en scen med läktare där liveband kan uppträda.

Arbetsplatserna placerades i ett öppet landskap och de enda stängda rummen lades i två friliggande enheter i mitten av lokalen. För att skapa optimal öppenhet gjordes de transparenta och gavlarna rundades för ett mer naturligt rörelse­mönster när man förflyttar sig i lokalen. BSK Arkitekters arbete med att skapa flöden i lokalen har utvecklat Propellerheads arbetssätt. Sam­arbetet mellan olika arbetslag flyter obehindrat och i lokalen finns flera mötesplatser där medarbetare träffas spontant.

Personalmatsalen är en historia i sig. Med inspiration från en klassisk fransk bistro skapades en avslappnad känsla. I mitten av rummet tronar ett sex meter långt bord av fyra tums obehandlad ekplank.

Med sitt nya kontor har Propellerhead fått utrymme att växa. De har ökat sin personalstyrka med trettio procent och har också släppt flera extremt lyckade produkter. Idag är det ett dynamiskt företag som kännetecknas av kreativitet. Varje år genomför Propellerhead en undersökning för att mäta nöjdheten bland medarbetarna. Ett halvår efter flytten till de nya lokalerna hade nöjdheten ökat drastiskt och har därefter hållit sig på den nivån.

Fotograf: Per Kristiansen