Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Rättspsykiatri i framkant

Taggar:

Uppdragsgivare: Region Skåne
Uppdrag: Rättspsykiatriskt centrum
Omfattning: 12 700 m²
Tidpunkt: Projekteringsstart våren 2012, inflyttning 2016
Kontaktperson: Kristina Lundberg

ETT PROJEKT I FRAMKANT – I Trelleborg projekterar Regionservice en ny byggnad för högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning.

Byggnaden integreras och harmoniserar med det omgivande landskapet. Huvudentrén är bilfri och vänder sig symboliskt mot sydväst och staden för att möta de cirka 140 medarbetare som kommer att arbeta här. Avdelningarna och dess patienter vänds mot odlingslandskapet och skyddas därmed från insyn.

Anläggningen består av tre flyglar i två våningar samlade runt en gemensam innergård. Alla rör sig runt den gemensamma gården men endast i sin egen del av anläggningen.

Rättpsykiatriskt centrum, RPC i Trelleborg, projekteras och byggs som ett s.k. passivhus. Det innebär att byggnaden kommer vara mycket energieffektiv – ca 3% jämfört med konventionellt byggande. Byggnaden certifieras som miljöbyggnad nivå guld. Sett till storleken kommer RPC att bli Sveriges största passivhus!

Anläggningens främsta uppgift är att vårda och därför ligger mycket fokus på att stimulera återhämtning och gemenskap. Rymd, ljus och natur både utanför fönster och under fötterna, utgör grunden till enläkande vårdmiljö. Samtidigt är det också viktigt att erbjuda en trygg och effektiv arbetsmiljö. Det uppnås genom balans mellan integritet, överblick och närhet till personal i alla hus.