BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Rättspsykiatri i framkant

Taggar:

Uppdragsgivare: Region Skåne
Uppdrag: Ny anläggning för rättspsykiatri i Skåne
Omfattning: 12 000 m²
Tidpunkt: Projekteringsstart våren 2012, inflyttning 2016
Kontaktperson: Peter Blomberg

Region Skåne utlyste 2011 en arkitekttävling om en ny rättspsykiatrisk anläggning i Trelleborg – en sammanhållande enhet och centrum för rättspsykiatri i Skåne. Målet har varit att förnya och utveckla verksamheten med en säker och bra arbetsmiljö för personalen kombinerat med en läkande vårdmiljö för patienterna.

Fyra byråer bjöds in för att delta i tävlingen. BSK Arkitekter vann med sitt tävlingsbidrag ”Framkant” – ett namn som anspelar på en framåtblickande syn både på vård och arkitektur. Den nya anläggningen är viktig för Trelleborg som stad och kommer att erbjuda 150 nya arbetsplatser när den är klar.

BSK Arkitekters förslag utgick från tanken om att rymd, ljus och natur, både utanför fönster och under fötterna, utgör grunden till en läkande vårdmiljö. Samtidigt var det också viktigt att erbjuda en trygg och effektiv arbetsmiljö. Alla hus ska ha balans mellan integritet, överblick och närhet till personal.

Byggnaden kommer att bestå av tre flyglar i två våningar, samlade runt en gemensam innergård. De olika flyglarna har separerade verksamheter för patientavdelningar, rehab respektive personal och besök. Alla rör sig runt den gemensamma gården, men endast i sin egen del av anläggningen.

Samtliga delar av den nya byggnaden genomsyras av höga miljöambitioner och hållbarhet. Den tekniska utformningen syftar till minimering av energianvändning. Anläggningen kommer också att bli det största så kallade passivhuset i Sverige och det första som byggs för vårdverksamhet.