Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Restaurang Granpark

Uppdragsgivare: Scania
Uppdrag: Ny personalrestaurang för Scanias personal dimensionerad för 800 personer och 1800 serverade luncher per dag
Omfattning: ca 3 000 m²
Tidpunkt: 2009
Kontaktperson: Stina Ljungkvist

Prisbelönad restaurang utan kö

”För det skickligt utformade mötet mellan en publik byggnad och tillverkningsindustrin i ett nyskapande som uttrycker funktionalitet och balans.”
Juryns motivering till tredjeplatsen i Årets Byggnad

Lastbilstillverkaren Scania är Södertäljes största arbetsgivare. De ville bygga en ny matsal för att deras tusentals anställda skulle kunna serveras lunch varje dag. BSK Arkitekter anlitades för att tillsammans med Arcona skapa en effektiv matsal med god logistik. Stor vikt lades på att förhindra köbildning. Under en dag ska 1 800 luncher snabbt kunna serveras och matsalen var tvungen att kunna ta emot minst 800 sittande lunchgäster.

BSK Arkitekter kom in tidigt i processen och höll en workshop tillsammans med Scania, byggherren och FazerAmica, som skulle driva själva restaurangen. Flera olika behov och aspekter, från golvbrunnar till flöden av lunchgäster, vävdes samman till en tydlig kravprofil.

BSK Arkitekter utnyttjade den befintliga terrängen och byggde in byggnaden i terrasslandskapet. Eftersom den placerades där det fanns ett gångstråk bevarades flödet genom att två entréer byggdes, en högst upp och en längst ned, så att fotgängare fortfarande kunde gå rakt igenom byggnaden.

För att få en intimare miljö byggdes matsalen som ett U där rummet mellan kunde utnyttjas som uteservering. Fasadens utformning tog sitt ursprung i naturen där skivor i olika kulörer skapar associationer till en tallstam eller fjällen på en grankotte. På det stora taket placerades lanterniner ut som för ner ljus till matsalen.

Scania fick en ljus och tilltalande matsal. Men framförallt så fungerar flödet av matsalsgäster oerhört bra och byggnaden är funktionell.

Den tilldelades också tredje pris i utmärkelsen ”Årets Byggnad” 2009 – ett årligt initiativ från Södertälje Byggmästareförening i samarbete med Södertälje kommun som syftar till att lyfta fram och uppmuntra en god modern arkitektur värd att bevara för framtiden.

Fotograf: Max Plunger