Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Skrubbhyveln – Bostäder i Gubbängen

Uppdragsgivare: Alliance Fastighetsutveckling AB
Uppdrag: Nybyggnation av 16 hyresrätter
Omfattning: 1 436 m²
Tidpunkt: 2005
Kontaktperson: Svante Bergman

En moderniserad klassiker

Ett nytt hyresrätthus med 16 lägenheter skulle byggas i ett område bestående av hus från 50-talet. Uppdraget var att skapa ett nytt hus som både hade 50-talskaraktär men samtidigt ett modernt formspråk.

På plats fanns klassiska, genuina folkhemshus. Mitt bland dessa skulle ett helt nytt hus uppföras som inte fick ”störa” för mycket. Varken beträffande form eller storleksmässigt. En utmaning var också att få plats med parkeringar på den mycket begränsade ytan.

Mycket energi lades självklart på att hitta den rätta stilen på huset. Diskussionerna landade i ”en moderniserad klassiker”. Huset följer omgivningens höjd med fyra våningar och stilen tar inspiration av 50-talet, men med ett självklart modernt uttryck.

Fasaderna är vitmålade med inslag av ekpanel och har långsmala utskjutande balkonger. Lägenheterna nås via ett centralt trapphus och mot gården går en loftgång, som även fungerar som balkong för vissa lägenheter.

Parkeringsfrågan löstes genom att förlägga garage och förråd i en sockelvåning. Det både optimerar ytan och ger karaktär åt huset.

De 16 hyresrätterna hyrdes med lätthet ut och huset har mottagits positivt. Det är estetiskt vackert, men även väldigt smart och funktionellt. De grannar som inledningsvis var skeptiska mot ett ”nytt” hus har i efterhand också visat sig vara nöjda.

Fotograf: Max Plunger

Utfördes av Grappa som fusionerades med BSK 1 Juli 2010