Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Södersjukhuset – tillbyggnad för framtiden

Taggar:

Uppdragsgivare: Locum
Uppdrag: Nya lokaler för akutmottagning, operation, sterilcentrum och förlossning.
Omfattning: Ca 60 000 kvm
Adress: Södersjukhuset, Södermalm, Stockholm
Färdigställt: Programhandling jan 2011                         
Kontaktperson: Stina Ljungkvist, Caroline VarnauskasAnna Bergström

Mål: Projektets övergripande mål är att skapa ett akutsjukhus i världsklass med effektiva flöden och samband mellan kritiska verksamheter. Utgångspunkten är att forma rum som skapar trygghet för patienter och arbetsglädje för personalen.

Koncept: De viktiga utgångspunkterna för gestaltningen är att bygga vidare på Södersjukhusets struktur, skala och uttryck och förstärka sjukhusets identitet från norr. Södersjukhuset är ett rationellt och vackert sjukhus som andas funktionalismens idéer om ljus och luft.

Nybyggnadens volym består av fyra förskjutna huskroppar som omfamnar det befintliga sjukhuset. Mellan volymerna bildas spännnade ljusgårdar både inom-och utomhus. Södersjukhusets karaktäristiska slanka gavlar är ett viktigt motiv för gestaltningen och tillbyggnaden har tagit fasta på idén för att hålla ihop byggnaden som helhet. Verksamheten har i dag andra krav på husmått och det har givit plats för andra förutsättningar och tolkningar. De slanka och djärvt utskjutande gavlarna symboliserar det moderna akutsjukhuset med rötter i sjukhusets ursprung och ger SÖS en lika stark identitet från Ringvägen som från Årstaviken. När man närmar sig entrén minskar husvolymen och anpassar sig till huvudentréns lägre tillbyggnad och bostadshusens låga siluett. Mot Årstaviken skymtar huset mellan befintliga huskroppar.