Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Södertälje Stadshus

Uppdragsgivare: Södertälje kommun / Telge fastigheter
Uppdrag:
Nytt stadshus med 450 arbetsplatser kopplat till befintlig teater och konferensanläggning.
Omfattning:
Cirka 18 000 kvm, varav 10 000 kvm nybyggnad
Adress:
Campusgatan 26, Södertälje
År
: Färdigställt 2008
Kontaktpersoner:

Svante Bergman

Mål: Att skapa en byggnad med tydlig identitet för Södertälje kommun som är en tillgänglig målpunkt för stadens invånare samtidigt som den möjliggör ett modernt och effektivt arbetssätt för den kommunala administrationen.

Koncept: Den nya byggnaden har byggts ihop med den befintliga. Hela komplex har fått ny kommunikationsstruktur med en gemensam entré. Alla funktioner samlas kring ett högt gemensamt rum. Två publika våningar innehåller funktioner som teater, konferens, restaurang och utställning. Kommunfullmäktiges sessionssal markeras i fasaden som en utskjutande kropp. Kontorsdelen organiseras i två upphöjda skepp runt det samlande rummet; generella kontorslokaler på ena sidan och stödfunktioner i en livligt gestaltad mötesdel på andra sidan. Stor vikt har lagts vid att stadshuset ska vara tillgängligt för alla.

Fotograf: