Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Solna Tingsrätt

Uppdragsgivare: Vasakronan, hyresgäst Domstolsverket
Uppdrag:
Tillbyggnad av sessionssalar och offentliga delar samt ombyggnad av kontor
Omfattning:
Cirka 5700 kvm
Adress:
Sundbybergsvägen 9, Solna
År:
Inflyttning 2007.
Kontaktperson:
ulf.mangefors@bsk.se

Mål: Att skapa en modern och säker tingsrätt präglad av värdighet, öppenhet och egen offentlig karaktär.
Koncept:
En skimrande glasfasad ger tingsrättens offentliga delar med 11 sessionssalar och väntrum ett öppet och elegant uttryck. Tingsrätten har önskemål om säkerhet och insynsskydd, samtidigt som man önskar en öppen och ljus arbetsmiljö. Runt atriet ligger sessionssalar och säkra trapphus där olika grupper kan röra sig utan kontakt. Först i sessionssalen möts rätten, den häktade och allmänheten.
Allmänhetens väntrum ligger i ett ljust och överblickbart atrium. I väntrummet och sessionssalarna är stor omsorg lagd om att skapa lugna och trygga rum.
I den intilliggande befintliga kontorsfastigheten ligger administrationen. Delarna länkas samman av väntrummet och gångbroar. Tingsrätten hyr idag inte hela den intilliggande byggnaden utan kan växa vid behov.

Fotograf: Max Plunger