Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Stockholm Airport City

Uppdragsgivare: Arlandasta
Uppdrag: Vision för en ny flygplatsstad, stadsbyggnads- och detaljplanearbete samt prospektering av byggnader
Omfattning: ca 120 ha
Tidpunkt: 2008
Kontaktperson: Stina Ljungkvist

En ny flygplatsstad landade

Fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad ville skapa en ny flygplatsstad i närheten av Arlanda Flygplats. De anlitade BSK Arkitekter att utarbeta en vision om hur detta skulle kunna se ut och hur platsen, stadsbyggnadsstrukturen och rörelserna i området skulle kunna vävas ihop.

Utifrån den framtagna visionen fick också BSK Arkitekter uppdraget att rita upp en ny stadsdel som skulle fungera som ett attraktivt arbetsområde för företag.

BSK Arkitekter presenterade en ny flygplatsstad kring ett sammanbindande huvudstråk. Den kringliggande naturen togs till vara och gav olika identitet till de olika stadsdelarna. Huvudstråket utformades som en sammanbindande boulevard med en grön mittremsa där naturen lyfts fram.

En viktig aspekt av BSK Arkitekters arbete var att placera bebyggelsen i de områden som påverkas minst av flygtrafiken. Det var också viktigt att ta tillvarata på topografins förutsättningar och kvaliteterna i naturen.

Arlandastad efterfrågade ett visionsarbete, vilket ibland bara begränsas till ”fina bilder” på hur det kan bli. BSK Arkitekter gjorde dock mer än så och skapade en helhet och grunden till en fungerande stadsplan.