Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter
2011-05-12 13:25

Framtidens järnvägsstationer!

Tack för förtroendet att få utveckla framtidens järnvägsstationer! BSK Arkitekter har fått uppdraget att arbeta fram koncept för de järnvägsstationer som förvaltas och utvecklas av Jernhusen.
Uppdraget påbörjas i maj 2011 och beräknas vara klart vid årsskiftet 2011/2012. För mer information kontakta Ulf Mangefors

2016-07-05 09:15
Nyheter Referenser

2014-11-10 15:51
Nyheter