Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Vin & Sprit i Köpenhamn

Uppdragsgivare: Vin&Sprit AB Köpenhamn
Uppdrag: Nytt koncept och ny inredning
Omfattning: 1800 m²
Tidpunkt: 2008
Kontaktperson: Ulf Mangefors

Inspirerande drycker
Vin & Sprits Danmarkskontor flyttade till Köpenhamns gamla hamnområde och BSK Arkitekter fick uppdraget att utforma de nya lokalerna. Det behövdes ett väl sammanhållet koncept och en öppen arbetsmiljö med integrerade konferens- och mötesrum. Även events och utställningar skulle kunna ta plats utan att störa det dagliga arbetet. Dessutom krävdes ett fullutrustat labb för smak och doft.

En ytterligare aspekt att ta i beaktande var att Vin & Sprit i detta läge var i begrepp att säljas. På grund av det kunde inte Vin & Sprits varumärke användas. Därför valde BSK Arkitekter att utgå från deras verksamhet och produkter. Vodkans, whiskyns, cognacens och Gammeldanskens karaktär och färg fick utgöra grunden i gestaltningskonceptet.

Mycket av inredningen specialritades av BSK Arkitekter. Öppenheten bevarades i den stora och luftiga lokalen. Rum ställdes in som konsoler och det nya, moderna, konceptet kontrasterade starkt mot den gamla byggnadens trästomme. Samtidigt bevarades skönheten och rumskänslan i den öppna arbetsmiljön.

Vin & Sprit fick ett extremt uppskattat kontor, både av medarbetare och av besökare. De events och utställningar som arrangerats i lokalerna har också varit väldigt lyckade. Lokalen har blivit uppmärksammad och folket i branschen har imponerats.

Fotograf: Nicklas Rudfell