Vetenskapligt nav Albano

På uppdrag av Akademiska Hus är BSK Arkitekter ett av de arkitektkontor som medverkar till utformningen. Albano ska bland annat rymma 15 000 studenter med universitetsbyggnader och student- och forskarbostäder.

 • Högre utbildning

BSK Arkitekter har sedan starten för 50 år sedan arbetat för ambitiösa kunder med både stadsutveckling och lärandemiljöer, vilket har gett goda förutsättningar för detta mycket spännande uppdrag i Albano. Här ställs verkligen höga krav på vår förmåga att utforma miljöer med hög kvalitet utifrån mycket komplexa förutsättningar.

 


Lise-Lott Söderlund, chefsarkitekt vid BSK Arkitekter

För mer information kontakta:

Lise-Lott Söderlund
lise-lott.soderlund@bsk.se
08-601 15 09

 • Uppdragsgivare 
   Akademiska Hus
 • Omfattning 
   100 000 m2
 • Tidpunkt 
   Pågående
 • Kontakt 
   Lise-Lott Söderlund