För en krets som uppskattar spänning EnergoRetea

Installationskonsulten Energo köptes av Bure Equity som redan hade teknikkonsultföretaget Retea i sin portfölj. Målet med köpet var att slå samman bolagen till ett starkt konsultbolag. Företaget har en unik kompetens inom Energi & Elkraft, Installation och ICT (Information & Communication Technology). Man hanterar stora komplexa projekt och vill gärna visa upp sin kunskap i de fysiska miljöerna. Man har exempelvis själva projekterat el och belysning i lokalerna.

BSK Arkitekter fick förtroendet att hjälpa det nya företaget med ett nytt gestaltningskoncept för deras nya varumärke EnergoRetea.

 

 • Inredning
energoretea6-2
energoretea7-2

Inspirationen till det bärande materialet, koppar, har hämtats från det gamla sättet att transportera information – kopparledningar. Vidare utgör färgsättningen ett stort grepp i lokalen där rumsligheten har tydliggjorts med gula golv, pelare och tak. Kontorets installationsritningar användes som underlag för den koppar- och silverfolie som monterades på glaspartierna.

Vi tog även fram en speciallösning på en arbetsplatsarmatur för deras kontor tillsammans med EnergoReteas ljuskonsulter.

 

energoretea1-2
energoretea2-2
energoretea4-2
energoretea5-2

För mer information kontakta:

Stina Ljungkvist
stina.ljungkvist@bsk.se
08-601 15 21

 • Uppdragsgivare 
   EnergoRetea
 • Omfattning 
   4500 m²
 • Tidpunkt 
   2007
 • Kontakt 
   Stina Ljungkvist