Think-tank Postens huvudkontor

BSK Arkitekter vann en inbjuden internationell arkitekttävling i maj 2000. Tävlingsarbetet utfördes som en bred process med flera olika kompetenser. En  grupp yngre arkitekter på kontoret blev tongivande och valde ett analytiskt arbetssätt med diagram och 3D-modeller. Ett tydligt och starkt koncept formulerades. Detta har kunnat utvecklas och förfinas genom hela processen fram till färdig byggnad.

 • Kontor
peter-fristedt-img30
post_010

Byggnaden är utförd som en samlad volym längs sluttningen på en kulle mellan Tomteboda postterminal och f d polishögskolan. En förenande, transparent markvåning följer kullens topografi. Alla arbetsplatser finns i en upplyft behållare. Kontorsplanen består av två parallella skepp med ett mellanliggande atrium. I detta finns trappor och spänger för kontorsplanens kommunikation, samt kokonger för mötesrum.

post_011

För mer information kontakta:

Lise-Lott Söderlund
lise-lott.soderlund@bsk.se
08-601 15 09

 • Uppdragsgivare 
   Postfastigheter/AP-Fastigheter
 • Omfattning 
   60 000 m²
 • Tidpunkt 
   2003
 • Kontaktperson 
   Lise-Lott Söderlund