Byggnad som avspeglar naturen Restaurang Granpark

Denna personalrestaurang för Scanias personal i Södertälje har integrerats i platsens långa landskapslinje och utgör en del av terrängen.  Byggnaden är i huvudsak ett våningsplan och är placerad på en terrasserad tomt med entréer på den övre respektive nedre nivån. Vi tillsammans med kund hade målet att skapa en effektiv byggnad med god logistik så att 1 800 anställda varje dag kunde få avnjuta en god lunch i en fantastisk miljö!

 • Kontor
09071014
09071015
09071021
09071022

Entréerna återskapar ett flöde igenom byggnaden som tidigare fanns över tomten. Fasadkonceptet tar sin utgångspunkt i naturen. Ett rationellt skivsystem varieras i kulör som barken på en tallstam eller fjällen på en grankotte. På den stora takytan lyser lanterniner som lyktor och för ner ljus till matsalen.

09071001
09071002
09071011
09071018
09071019
09071024

För mer information kontakta:

Stina Ljungkvist
stina.ljungkvist@bsk.se
08-601 15 21

 • Uppdragsgivare 
   Scania
 • Omfattning 
   3 000 m2
 • Tidpunkt 
   2009
 • Kontakt 
   Stina Ljungkvist