BSK Arkitekter i Almedalen 2017

Vi kommer att finnas på plats under årets Almedalsvecka för att diskutera stadsutveckling, aktuella bostadsfrågor, utformning av hälsofrämjande arbetsmiljöer och framtidens vårdarkitektur. Kontakta oss gärna för deltagande i seminarier och paneldebatter.

Stina Ljungkvist, VD
E-post: stina.ljungkvist@bsk.se
Tel: 08-601 15 21

Anna Bergström, marknadschef
E-post: anna.bergstrom@bsk.se
Tel: 08-601 15 36

Lise-Lott Söderlund, chefsarkitekt, kontor & högskola:
E-post: lise-lott.soderlund@bsk.se
Tel: 08-601 15 09

Svante Bergman, stadsutveckling och bostäder:
E-post: svante.bergman@bsk.se
Tel: 08-601 15 32

Alexander Fagerlund, stadsbyggnadstrateg:
E-post: alexander.fagerlund@bsk.se
Tel: 08-601 15 90

Leo Qvarsebo, kommersiell fastighetsutveckling:
E-post: leo.qvarsebo@bsk.se
Tel: 08-601 15 14

Måns Adamson, vård:
E-post: mans.adamson@bsk.se
Tel: 08-601 15 89

Karolina Gerdin, kommunikation:
E-post: karolina.gerdin@bsk.se
Tel: 08-601 15 87