3345424-almedalen

BSK Arkitekter i Almedalen 2019

Vi kommer att finnas på plats under årets Almedalsvecka för att diskutera bland annat stadsutveckling och aktuella bostadsfrågor. Under veckan anordnar vi två fördjupande seminarier som du kan läsa mer om nedan.

Vi som är på plats från BSK Arkitekter är Svante Bergman, Alexander Fagerlund, Måns Adamsom, Lotta Söderlund och Pär Lindström – kontakta oss gärna om du vill ses!

Våra seminarier

Den attraktiva staden och den effektiva planprocessen – hur ska det gå till?

2 juli kl 10:30 – 12:00

Planprocessen beskrivs ofta som ineffektiv och långsam och är enligt många inom byggbranschen ett stort problem. I förlängningen innebär det i praktiken att färre och dyrare bostäder produceras.

Läs mer om eventet i Almedalsguiden

Attenda eventet på Facebook

Hitta:

Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, ”Spegelsalen”

Unga som motor i stadsplaneringen – vägen till mindre utanförskap?

4 juli kl 13:00 – 14:00

Idag används dialogprocesser i större utsträckning än någonsin i stadsplanering och det leder till ökad involvering från samhället i stort. Samtidigt vittnar många ungdomar i förorter om känslan av utanförskap och att samhället inte lyssnar på vad de har att säga. Hur kan vi nyttja denna drivkraft?

Läs mer om eventet i Almedalsguiden

Attenda eventet på Facebook

Hitta:

Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, ”Spegelsalen”

Vi som är på plats i Almedalen – hör av dig om du vill ses!

Svante Bergman, stadsutveckling och bostäder:
E-post: svante.bergman@bsk.se
Tel: 08-601 15 32

Alexander Fagerlund, stadsbyggnadstrateg:
E-post: alexander.fagerlund@bsk.se
Tel: 08-601 15 90

Lise-Lott Söderlund, vVD och chefsarkitekt:
E-post: liselott.soderlund@bsk.se
Tel: 08-601 15 09

Måns Adamson, affärsansvarig arkitekt:
E-post: mans.adamson@bsk.se
Tel: 08-601 15 89

Pär Lindström, kontorschef Malmö:
E-post: par.lindstrom@bsk.se
Tel: 08-601 15 91